icon koloborasi strategik

elearning 2

icon galeri

keratan akhbar

icon penerbitan

icon warga

 

Bengkel antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan International Committe of the Red Cross (ICRC) telah dilaksanakan julung kali di AMSAS.

Objektif bengkel ini bagi mengkaji pematuhan penguatkuasaan undang-undang berkaitan hak asasi manusia yang digunakan pakai dan termaktub di dalam pelembangan Malaysia. Memahami polisi antarabangsa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan serta tujuan penggunaan kekerasan selain mengenali mandat, peranan dan kaedah kerja yang dilaksanakan oleh pihak ICRC.

 

 

DSC 2953 DSC 2959
DSC 2980 DSC 3045


icon wargaicon awam