• Asrama dan Dewan Makan dilengkapi dengan 2 dewan makan dan 2 dapur masak yang boleh menampung seramai 600 pelatih.
  • Asrama Pegawai boleh menampung seramai 300 orang Pegawai Dalam Latihan. Ia dilengkapi dengan sebuah dewan makan serta dapur masak.
DCFF DCFF1
DCFF2 DCFF2