Menyediakan 10 Bilik Kuliah, 2 Dewan Peperiksaan yang dapat menampung seramai 150 orang calon pada satu masa, 2 Bilik Carta, 2 Makmal Computer Based Training (CBT) yang dilengkapi dengan Perisian Khusus iaitu perisian Navigasi, perisian Komunikasi dan perisian kejuruteraan serta 2 Makmal Komputer

pusat latihan pusat latihan1