AMSAS mempunyai Menara Abseilling dan Repelling untuk melaksanakan latihan yang  berkaitan.
ab ab6
ab2 ab4