Hampir semua perbarisan APMM dilaksanakan di Padang Kawad AMSAS.
pdg kawad pdg kawad1