Senarai kursus/bengkel dengan kerjasama MMEA dan JICA seperti berikut :-

1.   International Advance Boarding Course (IABOC)