AM

Pengambilan pertama telah dilaksanakan pada  15 Mei 2017. Kursus Asas Bintara Muda ini merupakan kursus wajib yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengarah Maritim Malaysia yang merupakan salah satu syarat untuk pelatih disahkan dalam jawatan.

OBJEKTIF

Objektif kursus ini antaranya adalah untuk:

  • Membentuk sikap kepimpinan dan pengikut yang baik - leadership and followership.
  • Membentuk kekuatan fizikal, mental dan jatidiri yang tinggi.
  • Mengindoktrinasi pegawai daripada rutin atau amalan kehidupan sebelumnya kepada kehidupan baru sebagai pegawai penguat kuasa.
  • Melengkapkan pegawai dengan pengetahuan dan kemahiran sesuai dengan perjawatan pertama yang disandang.
  • Membentuk watak positif - berdisiplin, amanah, boleh dipercayai, jujur, setia, berkeyakinan dan berani.
  • Membentuk nilai kerohanian berasaskan kepada kepercayaan agama.
  • Membentuk ciri-ciri sosial yang baik, semangat berpasukan, kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi dalam pasukan.

MODUL PEMBELAJARAN

Antara modul pembelajaran yang ditawarkan di dalam kursus ini adalah seperti berikut:

BIL.  NAMA KURSUS  KANDUNGAN KURSUS
1. KOMUNIKASI
RADIO COMMUNICATION ORGANISATION
RADIO COMMUNIACTION EQUIPMENTS
VISUAL SIGNALLING PROCEDURES
RADIO TELEGRAPH PROCEDURE
RADIO TELEPHONE PROCEDURE
FLEETWORK
GENERAL COMMUNICATION INSTRUCTION (CEREMONY) 
DISTRESS SIGNAL
2. ASAS RENANG
PENGENALAN KEPADA RENANG / KEYAKINAN KEPADA AIR
JENIS RENANG 
TEKNIK RENANG / TERJUN 
UJIAN RENANG 
3. MENGGELEDAH
IMPLEMENT BOARDING ACTIVITY
ORGANIZED BOARDING TEAM
SUPERVISED BOARDING OPERATIONS
BOARDING DOCUMENTATIONS
ESTABLISH TECHNIQUE OF BOARDING
ESTABLISH USE OF FORCE

4. Ilmu Kelautan
 
 
 
 
 
 
5. Carilamat
 
 
 
 
 
 
6. Persenjataan
 
 
 
 
 
 
7. Pengurusan Aset 
 
 
 
 
 
 
8. Pengurusan Stor
 
 
 
 
 
 
9. Pengurusan Pentadbiran
 
 
 
 
 
 
10. PTM
 
 
 
 
 
 
11. Navigasi
 
 
 
 
 
 
12. UUP
 
 
 
 
 
 
13. Kawad
 
 
 
 
 
 
14. Teknikal