Kursus asas Leftenan Muda Maritim dilaksanakan selama 13 bulan yang melibatkan pelatih pegawai dan pegawai lain-lain pangkat di mana 9 bulan latihan di AMSAS dan 4 bulan latihan di atas kapal untuk Latihan Sambil Kerja (LSK).

BIL.  MODUL  KANDUNGAN MODUL
1. Kursus Komunikasi
Modul Navigasi
Modul Radar
Subj
Subj
Subj
Subj
Subj
2. Asas Renang  
Subj
 
 
 
 
 
3. Menggelesah  
Subj
 
 
 
 
 

4. Ilmu Kelautan
 
 
 
 
 
 
5. Carilamat
 
 
 
 
 
 
6. Persenjataan
 
 
 
 
 
 
7. Pengurusan Aset 
 
 
 
 
 
 
8. Pengurusan Stor
 
 
 
 
 
 
9. Pengurusan Pentadbiran
 
 
 
 
 
 
10. PTM
 
 
 
 
 
 
11. Navigasi
 
 
 
 
 
 
12. UUT
 
 
 
 
 
 
13. Kawad
 
 
 
 
 
 
14. Teknikal