Kursus undang-undang ini sebagai syarat wajib untuk kenaikan pangkat