Melaksanakan dasar pendidikan dan latihan untuk melahirkan bakal Pegawai Penguatkuasa berkualiti melalui pelaksanaan program latihan asas, lanjutan dan kepakaran sesuai dengan keperluan perkhidmatan. Seterusnya dapat melahirkan bakal Pegawai Penguatkuasa yang berketrampilan dalam merealisasikan Visi dan Misi APMM.