1. Memastikan sekurang-kurangnya 95% semua kursus di bawah kelolaan unit ini dilaksanakan.
 2. Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelatih lulus kursus undang-undang yang dilaksanakan
 3. Mengurus dan memastikan 95% pelatih lulus kursus asas
 4. Memastikan sekurang-kurangnya 90% peserta kursus lulus kursus kejuruteraan yang dilaksanakan
 5. Memastikan sekurang-kurangnya 95% peserta lulus kursus yang dilaksanakan
 6. Mengurus dan memastikan 95% pelatih lulus kursus asas
 7. Memastikan sekurang-kurangnya 95% peserta kursus lulus kursus penguatkuasaan yang dilaksanakan
 8. Memastikan sekurang-kurangnya 95% peserta lulus kursus nautika yang dilaksanakan
 9. Memastikan sekurang-kurangnya 95% peserta lulus kursus yang dilaksanakan
 10. Pencapaian prestasi kejurulatihan dan pelatih melebihi 70% Skor Penilaian
 11. Menjalankan kajian keberkesanan kejurulatihan sekurang-kurangnya sekali setahun
 12. Memastikan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) semasa mencapai tidak kurang 95% berakhir 31 Disember setiap tahun
 13. Menjalankan Kajian Keberkesanan Latihan sekurang-kurangnya sekali setahun
 14. Melakukan Validasi Latihan kepada setiap pengambilan pelatih asas pegawai dan LLP.
 15. Memastikan keperluan logistik kepada warga AMSAS dipenuhi 95% berdasarkan kepada setiap permohonan yang diluluskan
 16. Menentukan setiap aduan kerosakan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi tujuh (7) hari.
 17. Menentukan semua aset didaftarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.
 18. Menentukan 80% senjata kecil boleh digunakan setiap masa.
 19. Memastikan 80% peralatan dan kemudahan sukan sedia digunakan pada setiap masa.
 20. Menentukan kesiagaan peralatan ICT 80% beroperasi setiap masa
 21. Memastikan bahan siap diproses untuk penggunaan pelanggan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh bahan diterima
 22. Memastikan setiap warga AMSAS menghadiri Kursus/Seminar/Bengkel/Ceramah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dalam setahun.
 23. Menyediakan sekurang-kurangnya 95%  penginapan dan sajian kepada pelatih dan peserta kursus
 24. Memastikan 80% permohonan kenderaan jabatan dikemukakan 3 (tiga) hari sebelum daripada tarikh penggunaan.
 25. Memastikan 90% perancangan aktiviti berkaitan kerohanian dan kaunseling dilaksanakan seperti di dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
 26. Memastikan prestasi perbelanjaan kewangan mencapai sekurang-kurangnya 95% pada akhir tahun
 27. Memastikan 90% analisa prestasi pembekal dilakukan dua kali setahun.